W skład wykonywanych usług wchodzą :

  • Odgrzybianie
  • Sprzątanie fekaliów
  • Sprzątanie zanieczyszczonych mieszkań
  • Opróżnianie mieszkań po zwłokach
  • Czyszczenie kanałów oraz komór zsypowych
  • Czyszczenie kontenerów
  • Czyszczenie pojemników po odpadach
  • Sprzątanie strychów po gołębiach